Asked by एकपटक दिशा जाँच गरेर हेर्नपर्ने हुन्छ । कैलेकही दूधमा भएको lactose भन्ने पदार्थ नपच्ने कारणले पनि यो हुन सक्छ । मिल्छ भने अस्पतालमा गएर बालरोग विशेषज्ञलाई भेटी परिक्षण गराउनुहोला।

on 14/6/21

एकपटक दिशा जाँच गरेर हेर्नपर्ने हुन्छ । कैलेकही दूधमा भएको lactose भन्ने पदार्थ नपच्ने कारणले पनि यो हुन सक्छ । मिल्छ भने अस्पतालमा गएर बालरोग विशेषज्ञलाई भेटी परिक्षण गराउनुहोला।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to