Asked by anonymous

4 days, 5 hours ago

पानी बढी खानुहोला। ढुङ्गा कत्रो छ भन्नेमा भर पर्छ । साह्रै गाह्रो भएमा एकपटक भिडियो एक्स रे गर्नुहोला ।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to

Our Associates & Partners