Asked by Male

4 weeks ago

Atorlip 20mg tablet खाइरहेको बिरामीलाई Atospire 20mg tablet le kam गर्छ कि गर्दैन कृपया बताइदिनु भए मा आभारी हुने थिए,🙏🙏🙏

Replies to question

Post Reply
Dr. Purushottam Adhikari

Medical Officer , 2 Years of practice

Consult Now

काम गर्छ । बेग्लै ब्रान्ड भएपनी कम्पोजिसन उहि हो।

Answered 4 weeks ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners