Asked by Anonymous User ,28 years

on 17/4/21

डा. साव मेरो तल्लो ओठ चिलाएको चिलाई गर्छ अनि हल्ला सुनिने पनि गर्छ यस्तो प्राय: भईरहन्छ के भएर हो कृपया सल्लाह सुझाव दिनुहोला धन्यवाद् ।

Replies to question

Post Reply

Dear user, you can go through the links between consult online with the doctor; https://www.hamrodoctor.com/service/dermatology https://www.hamrodoctor.com/service/dental-surgeon

Answered on 18/4/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤