Talk to us: +977 1 4102891

Available Blood Donors for B+ [607 available]

B+

Mrigen Pradhan

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Pawan adhikari

Nuwakot
Last donation info not available.
B+

Achyut Pandit

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

harihar yogi

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Manjil Ojha

Lalitpur
Last donation info not available.
B+

Tek Kunwar

Kanchanpur
Last donation info not available.
B+

Rajesh

Dhanusa
2018-02-08
B+

MIlan Karki

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Jugal Acharya

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Janak Raj Pant

Sindhuli
Last donation info not available.
B+

Arun Paudel

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Uddhav Raj Bhetuwal

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Roshan Adhikari

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Prajwal Bhattara

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

rahul karki

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Susan kothayot

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Prakash

Kathmandu
Last donation info not available.
B+

Uddav Khanal

Sunsari
Last donation info not available.
B+

Birson Gupta

Kailali
Last donation info not available.
B+

purna bahadur khatiwada

Jhapa
Last donation info not available.