Talk to us: +977 1 4102891

Health Articles from Dr. Nischal Neupane

  1. Home
  2. Health Feed
टाइफाइड ज्वरो नेपाली समाजमा व्याप्त स्वास्थ्य  समस्या हो।  कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य र कम सामाजिक आर्थिक सूचकांक भएका राष्ट्रहरु स्वास्थ्य चुनौती को रुपमा रहेको छ यो रोग । समयमै उपचार भएन भने निकै गम्भीर रुप लिन सक्छ टाइफाइड ले। Salmonella typhi र Salmonella...
X